Universitatea Politehnica din București creează performanță prin practică

Universitatea Politehnica din București a lansat proiectul Performanță Profesională prin Pregătire Practică, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 6 luni, iar conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 24 septembrie 2015, începând cu ora 11, la Universitatea Politehnica din București, Sala Senatului.

Proiectul vizează dezvoltarea competențelor și abilităților practice pentru un număr de 180 de studenți masteranzi, prin implementarea unui program integrat de stagii de practică avansată, în vederea îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii.
Proiectul va include o componentă de consiliere dedicată studenților, care îi va ajuta pe aceștia să își aleagă cel mai bun drum în carieră, în funcție de abilitățile personale. Atât componenta de consiliere cât și dezvoltarea parteneriatelor durabile între universitate și agentii economici din domenii precum ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie electronică sau telecomunicații urmăresc o bună inserție a absolvenților pe piața muncii, precum și asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește educația de calitate.

Leave a Reply