Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea de competențe și a abilităților practice pentru un număr de 120 studenți masteranzi prin dezvoltarea și implementarea unui program integrat constând în stagii de practică în vederea îmbunătățirii inserției acestora pe piața muncii în domeniul securității informațiilor.

Obiective specifice:

OS1: Însușirea conceptelor majore și a instrumentelor din domeniul consilierii și planificării de către cei 180 de studenți masteranzi, prin sesiuni de consiliere în care acestea vor fi prezentate/însușite (strategii de căutare a unui loc de muncă, alcătuirea unui portofoliu de angajare, pregătirea pentru interviul de angajare și dezvoltarea competențelor de comunicare necesare construirii unei imagini personale).

OS2: Crearea si dezvoltarea unor parteneriate durabile intre universitate și minim 10 agenți economici din domeniile: Ingineria Transporturilor, Inginerie Mecanica și Inginerie Electronică și Telecomunicații.

OS3: Informarea studenților masteranzi din grupul țintă despre oportunitățile oferite de programul de pregătire practică și îmbunătățirea și valorificarea rezultatelor obținute în timpul desfășurării stagiilor de pregătire practică, sporind astfel adaptabilitatea tinerilor absolvenți la exigentele primului loc de munca relevant.

OS4: Formarea de competente și aptitudini profesionale specifice domeniilor vizate pentru cei 180 de studenți masteranzi, prin desfășurarea efectivă a programelor de pregătire practică. Prin intermediul stagiilor de practică se simulează condițiile unui loc de munca real, oferind studenților masteranzi posibilitatea de a cunoaște nemijlocit cerințele unui loc de munca, cu responsabilitățile și beneficiile pe care le implica acesta.