Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este compus dintr-un număr de 180 de studenți masteranzi (nivelul educational ISCED 5), participanți la stagii de pregătire practică în domeniile Ingineria Transporturilor, Inginerie Mecanica și Inginerie Electronică și Telecomunicații, și un număr de 18 tutori, care vor asista și sprijini studenții pe parcursul derulării stagiilor de practică.

Identificarea studenților se va realiza ca urmare a desfășurării activităților de informare, promovare și conștientizare cu privire la oportunitățile create de stagii, în urma cărora persoanele din publicul țintă se vor putea înscrie pe pagina web a proiectului/sediul beneficiarului în vederea participării.