Activități

 

Proiectul este conceput pe pachete de activități, asigurând o viziune integrată a demersului de implementare.

A1. Managementul proiectului – asigură organizarea și buna desfășurare a activităților planificate în proiect, utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane, asigurarea calității activităților din proiect, elaborarea procedurilor de lucru și evaluarea periodică a activităților.

A2. Implementarea măsurilor de informare, promovare si publicitate a proiectului – presupune stabilirea modalităților de susținere a mesajelor, elaborarea documentelor de promovare și informare, asigurarea transparenței activităților din proiect și respectarea regulilor de identitate vizuală prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007 – 2013.

A3. Planificarea și desfășurarea achizițiilor publice – achiziționarea de echipamente, servicii de informare și publicitate, pentru implementarea proiectului în condiții optime, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.

A4. Dezvoltarea și implementarea instrumentelor și tehnicilor de orientare și consiliere profesionala și organizarea stagiilor de pregătire practică în domeniile „Ingineria Transporturilor, Inginerie Mecanica și Inginerie Electronica și Telecomunicații”– presupune identificarea și selecția unui număr de minim 10 de companii/organizații care activează în domeniile „Ingineria Transporturilor, Inginerie Mecanica și Inginerie Electronica și Telecomunicații”; formarea a 18 tutori desemnați de către partenerii de practica, în vederea sprijinirii studenților masteranzi pe parcursul stagiilor de practica.

A5. Promovarea și conștientizarea beneficiilor proiectului cu privire la oportunitățile oferite studenților prin participarea la programul de stagii de practică dezvoltate prin proiect – asigură conceperea mesajelor și a designului grafic pentru materialele și obiectele promoționale și informaționale pentru grupul țintă.

A6. Implementarea efectivă a stagiilor de practică – selectarea studenților pentru stagiile de practică, în baza unei metodologii.

A7. Monitorizarea stagiilor de practică și evaluarea rezultatelor stagiilor de practică – asigură monitorizarea stagiilor de practică și evaluarea rezultatelor stagiilor de practică.